Article

SSEAYP 2022 June Conference

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  คุณจักรพันธ์ ธนธีรานนท์ นายกสมาคมได้เป็นตัวแทนเข้าประชุม June Conference ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น และ อาเซียนสิบประเทศ เพื่อยืนยันการจัดโครงการเรือเยาวชน ฯ ปีนี้ในรูปแบบ SSEAYP online โดยรัฐบาลทุกประเทศ จะต้องส่งรายชื่อเยาชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 คน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และส่งผู้นำการสนทนา (ถ้ามี)เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 …

Read More

SSEAYP Professional Network

(English below) หนึ่งในความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจาก ‘การประชุมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เพื่อพิจารณาบทบาทและความสำคัญของโครงการ’ ก็คือการเริ่มจัดตั้งเครือข่ายอาชีพศิษย์เก่าชาวเรือ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่าย และสร้างโอกาสในด้านงานและอาชีพใหม่ๆ ระหว่างศิษย์เก่าทั่วภูมิภาค ถ้าคุณอยากมีส่วนร่วม คุณสามารถสร้างและใช้โปรไฟล์ Linkedin ของคุณและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ติดตามเพจ https://www.linkedin.com/company/sseayp2. เข้าร่วมกลุ่ม https://www.linkedin.com/groups/13950363/3. ชักชวนเพื่อน ๆ ชาวเรือของคุณ ขอบคุณ และหวังว่าจะได้เจอคุณที่นั่น! 🙂 One of the initiatives that came out of the ‘SSEAYP Conference …

Read More

Applications Open for 2021 YSEALI Future Workforce Workshop

(English below) โครงการ 2021 Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)Future Workforce Workshop รับสมัครนักศึกษา ผู้ประกอบการ และคนทำงานรุ่นเยาว์ อายุระหว่าง 20 – 35 ปี จากประเทศสมาชิกอาเซียน และติมอร์ เลสเต โดยโครงการนั้นจะมีกิจกรรมและวิทยากรสร้างเสริมทักษะ รวมทั้งเยี่ยมชมบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในสิงคโปร์แบบเสมือนจริง เพื่อแสดงถึงความคิดริเริ่มในด้านแรงงานแห่งอนาคต รวมถึงการปรึกษาหารือและการสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้นำในภูมิภาคและประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 – 23 …

Read More

Applications open for the 4th ASEFYLS

(English below) (คัดลอกและปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากประกาศของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามความเหมาะสมของบริบท) ***โครงการ 4th ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS4) เปิดรับสมัครเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-30 ปี ถึงวัน 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้*** โครงการ 4th ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS4) นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเชื่อมความสัมพันธ์ผู้นำเยาวชนจากประเทศสมาชิกเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting : ASEM) ทั้ง 51 ประเทศ …

Read More

Welcoming TPY46.1

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมเรือเยาวชนฯ ได้จัดประชุมผ่านโปรแกรมซูมเพื่อต้อนรับ TPY46.1 ทั้ง 11 คน โดยมีศิษย์เก่าโครงการเรือฯ จากหลากหลายรุ่นมาเข้าร่วมการประชุมและแนะนำตัวให้ TPY46.1 ได้รู้จักมักคุ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเกริ่นเรื่องการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป” ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันถัดไป ทางสมาคมขอต้อนรับทั้ง 11 คนสู่ SSEAYP family อีกครั้งหนึ่ง และหวังว่าทุกคนจะได้มีประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากโครงการ “การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป” ในครั้งนี้ On 21 January …

Read More

ex-TPYs Ready for the “SSEAYP Conference for Considering its Role and Significance”

(English below)สมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยภูมิใจนำเสนอตัวแทน ex-TPYs ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เพื่อพิจารณาบทบาทและความสำคัญของโครงการ (SSEAYP Conference for Considering its Role and Significance) ที่จะจัดขึ้นผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 24 และ 31 มกราคม และวันที่ 7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้โดยนายกสมาคมฯ ได้ฝากสารเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวไว้ดังนี้:”จากเหตุการณ์การระบาดของโคโรน่า-2019 ทำให้การใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กิจกรรมหลายๆ อย่างได้หยุดชะงักลง …

Read More

Introducing TPY46.1!

(English below) สมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยภูมิใจนำเสนอตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ SSEAYP Next Generation Leaders Conference หรือ การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป ทั้ง 11 คน และสารจากนายกสมาคมฯ ดังนี้: “เปิดตัวแล้ว TPY46.1 แม้ภาวะวิกฤติโควิด-19 จะแพร่ระบาดหนักไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น แต่รัฐบาลทั้ง 11 ประเทศก็ไม่หยุดที่จะสานความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานของโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์และญี่ปุ่นถึง 46 รุ่น หากเหตุการณ์ปกติในปี 2021 นี้สมาชิกเยาวชนก็จะมีขึ้นเป็นรุ่นที่ 48 แล้ว ความพยายามในการจัดกิจกรรมเยาวชนแบบออนไลน์ตามสภาวะชีวิตวิถีใหม่จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เราในนามสมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ขอสนับสนุนให้มีการสานต่อโครงการ …

Read More