SSEAYP 2022 June Conference

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  คุณจักรพันธ์ ธนธีรานนท์ นายกสมาคมได้เป็นตัวแทนเข้าประชุม June Conference ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น และ อาเซียนสิบประเทศ เพื่อยืนยันการจัดโครงการเรือเยาวชน ฯ ปีนี้ในรูปแบบ SSEAYP online โดยรัฐบาลทุกประเทศ จะต้องส่งรายชื่อเยาชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 คน ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และส่งผู้นำการสนทนา (ถ้ามี)เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 …

Read More