SSEAYP Zoom Meeting on COVID Response

การประชุมSSEAYPออนไลน์เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด (English below)เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม SSEAYP ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม เพื่อหารือเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและกิจกรรมของโครงการและสมาคมอดีตผู้เข้าร่วมโครงการของทุกประเทศ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ตัวแทนสมาคมฯ ได้เตรียมตัวสำหรับการประชุม SSEAYP โดยการประชุมออนไลน์ด้วยกันเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และแบ่งหน้าที่สำหรับการประชุมในวันที่ 3 ธันวาคมต่อไป การประชุมครั้งนี้นั้นมีสาระสำคัญอยู่สี่ประการ เริ่มแรกคือการอัพเดทสถานะของการประชุมสามัญสมาคมเรือฯ สากล หรือ SIGA ซึ่งถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมประชุมตกลงกันว่าควรเลื่อนการพิจารณาการดำเนินกิจกรรมหลังจากวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้รับการอนุมัติที่จะแจกจ่ายสู่สาธารณชน นอกจากนั้น …

Read More